توسعه فردی
  1 هفته پیش

  اگر خودتان را باور نکنیدکسی شما را باور نمی‌کند

  گاهی به دهان دیگران چشم می‌دوزیم تا آنها ما را نسبت به چیزی که می‌خواهیم…
  توسعه فردی
  2 هفته پیش

  ممکن است قبل از بهتر شدن، بدتر شود

  به دست آوردن بیشتر چیزهایی که می‌خواهید آسان نیست؛ در غیر این صورت قبلاً آنها…
  توسعه فردی
  2 هفته پیش

  تغییر شغل، شما را تغییر نمی‌دهد

  گذر از یک وضعیت به وضعیتی تازه ما را متحیر می‌کند، زیرا همه چیز متفاوت…
  توسعه فردی
  2 هفته پیش

  بدون چشم‌انداز، نمی‌توانیم پایداری کنیم

  بسیاری از چیزهایی را که می‌خواهید یک شبه، در یک هفته، یا یک ماه به…
  توسعه فردی
  2 هفته پیش

  توجه و اهمّیت دادن را فراموش نکنید

  در محل کار یا منزل، افرادی که از زندگی‌شان رضایت دارند، به افرادی که در…
  توسعه فردی
  2 هفته پیش

  از نوسان احساسی شدید اجتناب کنید

  هر کسی طالب مقداری هیجان است. معمولاً به دنبال داشتن احساس خیلی بد، احساس خوب…
  توسعه فردی
  2 هفته پیش

  اهداف شما، موجودات زنده هستند

  اهداف باید توسط شما مشخص شوند. آنها نباید چیزهایی دور از دسترس و غیر‌ممکن باشند.…
  توسعه فردی
  2 هفته پیش

  شما تنها نیستید

  رویای آمریکایی، وجدان کاری آمریکایی، روحیه پیشگامی آمریکایی، اگر به شعارها گوش کنید، کاری نمی‌توانید…
  توسعه فردی
  3 هفته پیش

  شکست خوردن، کوشش نیست

  ترس از شکست بسیار نیرومند است. هیچ‌کس نمی‌خواهد به دیگران، یا حتی به خودش، اعتراف…
  توسعه فردی
  3 هفته پیش

  از هر جایی که می‌توانید، انگیزه بگیرید

  افرادی که به کار اهمیت می‌دهند، هر کاری که می‌کنند آن را بهتر انجام می‌دهند.…
   توسعه فردی
   1 هفته پیش

   اگر خودتان را باور نکنیدکسی شما را باور نمی‌کند

   گاهی به دهان دیگران چشم می‌دوزیم تا آنها ما را نسبت به چیزی که می‌خواهیم باور کنیم، متقاعد کنند. ما…
   توسعه فردی
   2 هفته پیش

   ممکن است قبل از بهتر شدن، بدتر شود

   به دست آوردن بیشتر چیزهایی که می‌خواهید آسان نیست؛ در غیر این صورت قبلاً آنها را به دست آورده بودید.…
   توسعه فردی
   2 هفته پیش

   تغییر شغل، شما را تغییر نمی‌دهد

   گذر از یک وضعیت به وضعیتی تازه ما را متحیر می‌کند، زیرا همه چیز متفاوت به نظر می‌رسد. اما با…
   توسعه فردی
   2 هفته پیش

   بدون چشم‌انداز، نمی‌توانیم پایداری کنیم

   بسیاری از چیزهایی را که می‌خواهید یک شبه، در یک هفته، یا یک ماه به دست نمی‌آورید. بسیاری از چیزهایی…
   دکمه بازگشت به بالا